торцеві ущільнення для нафтових насосів


У цій категорії немає товарів.

торцеві ущільнення для нафтових насосів
Марка насоса типорозмір торцевого ущільнення
БО40, УСГ40, ДНТ40, ОНП40, ОНК40,ОНТ40,ДНК-40
4Н-5х2, 5Н-5х2 УСГ45, ОНП45, ОНК45, Т9Б, ТП9Б
НК65/35-40, НК200/120-40 БО50, УСГ50, ОНП50, ОНК50, ОНТ50,БД50 ДНК50, ДНТ50
БО60, УСГ60, ОНП60, ОНК60,
ОНТ60,ДНК60, ДНТ60, ОП60, ОК60, ВІД60,
ДК60, ДТ60,БД60
БО70, УСГ70, ОП70, ОК70, ОТ70, ДК70,
ДТ70, ОНП70, ОНК70, ОНТ70, ДНК70,
НКВ360/125; НКВ360/200; НКВ600/125 ДНТ70,БД70
БО80, УСГ80, ВІД80, ДК80, ДТ80, ОНП80,
ОНК80, ОНТ80, ДНК80, ДНТ80, БД80 БО90, УСГ90, ОП90, ОК90, 9 ,
ДТ90, ОНП90, ОНК90, ОНТ90, ДНК90, ДНТ90, БД90 >


td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" align="LEFT" valign="TOP">Т11 УНК55/50 < td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000"


1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" align="LEFT" valign="TOP">ТДВ12А ГДВ12Б ТДВ13
Марка насоса
Позначення ущільнення

ОНП45 Т9 ОНК45 ТП9 ТВ 9 ТД9 ТДВ9
ОНП45П Т9П ОНК45П ТП9П ТВ9П ТД9П ТДВ9П
ОНП45А Т9А ОНК45А ТП9А ОНТ45А ТВ9А ТД9А ТДВ9А
1ВП50Е Т9ЕОНП45Б Т9Б, УСГ45 ОНК45Б, ТП9Б, УСГ45 ОНТ45В ТВ9Б ТД9Б ТДВ9Б
4Н-5х4 Т9В, ВНП45В ТП9В, ОНК45В ТВ9В, ОНТ45Б ТД9В ТДВ9В
4НГ-5х41px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" align="LEFT" valign="TOP">ТП9Г, ОНК45Г
ТВ9Г ТД9Г ТДВ9Г
ОНК50Л Т10,ОНП50Б ТЛЮ ОНК50Б ТВ10 ТД10 ТДВ10
ТЛІ УНК55/50 ТВ 11 УНТ55/50 тдп ТДВ11
Т11А,УНК55/50А ТП11А,УНК55/50А ТВ11А УНТ55/50А ТД11А ГДВ11А
5Н-5х4 ТІБ ТП11Б, ОНК55Б ТВ11БУНТ55/50Б ТД11Б ТДВ11Б
5НГ-5х4 TUB ТП11В, ОНК55В ТВ11В ТД11В ТДВ11В
Т12 ТП12 ТВ12 ТД12 ТДВ12
УНК58/53А Т12А, Т12Б Т13,ОНП65 УНК58/53А ТП12А, ТП12Б, ТП13, ОНК65 УНТ58/53А ТВ 12А, ТВ12Б УНТ58/53БХВ 13
10НД-9х1 Т14, ОНП70А УНК64Б ТП14 ТВ14 ТД14 ТДВ14
10НГД-13х1 ТВ14Г
УНК65А Т14А УНК65А ТП14А УНТ65А ТВ14А ТД14А ТДВ14А
8НД-6хЗ Т14Б ТП14Б,УНК64Б ТВ14Б, УНТ64Б ТД14Б ТДВ14Б
8НД-9хЗ Т14В ТП14В, УНК68В ТВ14В, УНТ68В ТД14В ТДВ14В
Марка насоса